Zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych


 

R

Księgi rachunkowe

 • zakładanie planu kont
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych
  i wyposażenia
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie
  z ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego
 • niezbędnych deklaracji podatkowych
R

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • sporządzanie ewidencji
  środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • prowadzenie książki przychodów
  i rozchodów
 • sporządzanie i przekazywanie do
  Urzędu Skarbowego niezbędnych deklaracji podatkowych
R

Rozliczenia podatku od osób fizycznych i rozliczenia ryczałtowe

 • rozliczenia roczne podatku
  dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie ewidencji VAT
R

Kadry i płace

 • przygotowanie umów o pracę
 • zgłaszanie pracowników do ZUS-u
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło
 • przygotowywanie deklaracji PIT
  i przekazywanie do Urzędu Skarbowego
 • rozliczenia pracownicze – karty wynagrodzeń
 • sporządzanie i przekazywanie do
  Urzędu Skarbowego przewidzianych przepisami deklaracji
R

Sprawozdania

 • sporządzanie sprawozdań finansowych:
  bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów
  pieniężnych, zestawienia zmian
  w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej
 • przygotowywanie dokumentów finansowych
R

Rozliczenia z ZUS

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
  przedsiębiorców i pracowników
 • przesyłanie elektronicznie  informacji
  do ZUS-u
R

Inne

 • pomoc w rejestracji i prowadzeniu nowych firm,
 • przygotowywanie sprawozdań GUS
 • konsultacje w zakresie księgowości
 • przygotowywanie raportów i analiz dla zarządu,
  na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem
 • obsługa administracyjna
Zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych świadczonych przez nasze Biuro Rachunkowe