Zalety współpracy z naszym biurem


Współpraca z  naszym Biurem Rachunkowym w zakresie usług księgowość oraz kadry i płace niesie za sobą wiele korzyści.

Czynności Zleceniodawcy, który podpisał umowę z naszym biurem ograniczają się tylko do:

 1. Wystawiania dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, wydruki z kasy fiskalnej, ewidencje sprzedaży).
 2. Przyjmowania dokumentów zakupu i innych dokumentów źródłowych.
 3. Dostarczenia dokumentów w wyznaczonym przedziale czasowym do naszego biura (osobiście lub przez naszego pracownika).
 4. Kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnień ewentualnych niejasności.

Dalsze czynności wykonuje już nasze biuro. Współpraca w zakresie usług księgowość, kadry i płace to między innymi:

 1. Sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesłanie ich drogą elektroniczną do ZUS.
 2. Przygotowywanie odpowiednich rejestrów podatkowych (Księgi Handlowe, Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia itp.).
 3. Sporządzanie i dostarczenie właściwych deklaracji do urzędów skarbowych.
 4. Prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych.
 5. Bieżące informowanie Zleceniodawcy o wysokości składek należnych ZUS i zaliczek na podatki za dany miesiąc.
 6. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 8. Reprezentowanie Klientów przed odpowiednimi instytucjami
 9. Inne czynności w zależności od potrzeb.
Współpraca księgowość kadry płace